Šifry a řešení

1. Kostkované pole

Ve startovní obálce měly týmy jen jednu z devíti částí startovní šifry. Další části musely získat od ostatních týmů v rámci startovní aktivity.

Ke stažení: šifra č. 1, pokyny ke startovní aktivitě

Dáma na c2 může na 23 polí, pokud jí v cestě nestojí jiná figura.

Kostkované pole 8x8 připomíná šachovnici. Na očíslované pole můžeme vždy umístit nějakou šachovou figuru tak, aby mohla jít právě na tolik polí, kolik udává číslo. Například na šachovnici 7 je vlevo nahoře číslo 14, to odpovídá věži (může na 7 polí rovně doprava a 7 rovně dolů). Takto najdeme všechny figury. Co ale s nimi? Když je umístíme všechny na jednu společnou šachovnici, je vidět, že se jejich možnosti pohybu omezí. Věž vlevo nahoře už nemůže na 14 polí ale jen na 12, vpravo ji blokuje kůň z šachovnice 5, dole kůň z šachovnice 4 (uvažujeme všechny figurky jedné barvy, takže nemůžou na obsazené pole). Počet polí na které se můžou figurky pohnout nyní udává pořadí písmene v abecedě, tj. v případě věže vlevo nahoře 12=L. Figurky čteme po řádcích šachovnice: LELEK HRAD

2. Turnaj

Ke stažení: šifra č. 2

Miloš Zeman balí Daniela Hůlku. Václav Havel si vystřihne výhru nad dolarem.

Každý obrázek z druhé stránky je třeba pojmenovat nahoru do turnajového pavouka dle jeho čísla, počet podtržítek jednoznačně určuje jeho pojmenování. Jak ale turnaj vyhodnotit? Všechny obrázky jsou skryté narážky na kámen - nůžky - papír, po přiřazení jednoho z nich všem obrázkům vyhodnotíme pavouka dle klasických pravidel (bez Spocka). Číslice v pavouku určují kolikáté písmeno z názvu postupujícího čteme. Řešení vyjde: DALSI SIFRA BABI LOM ROZHLEDNA

3. Chvilka poezie

Jak už je na Kolečku tradicí, i tento rok využívala jedna šifra VKV radiovou vysílačku. Na rozhledně Babí lom mohly týmy zachytit následující básnickou šifru:

Věděli jste, že štír má dvakrát víc končetin než Karel IV.? No to je vrchol!

Básnička má tři sloky, každá sloka obsahuje narážky na jedno číslo. Například druhá sloka: země České historické (Čechy, Morava, Slezsko), lithium (protonové číslo tři), tři Božské osoby, atd... Řešení je 438, výška blízké kóty.

4. Lasery

Šifra se skládala z menšího terária, ve kterém byly naaranžovány větvičky, listí, atd a svítilo v něm červené světýlko. Horní strana byla zadělána kromě menší přihrádky na boku, která byla menším otvorem propojena s hlavní částí a byla v ní položena nádobka. Na vrchní straně terárka se nacházel vypínač, kterým se zapínalo a vypínalo světlo. Týmy nemohly s terárkem nijak manipulovat, směly obsluhovat jen vypínač a boční přihrádku.

Zahulíme, uvidíme.

Podrobnějším zkoumáním terárka se dalo přijít na to, že krom listí a větviček obsahuje ještě i černé sloupky na kterých jsou připevněná malá zrcátka. Na zrcátcích byly navíc trochu vidět červené tečky. Jednalo se o stopy světla laserů, které byly schovány pod poklopem, takže nebyly vidět, nicméně zrcátka krom odrážení svazku světlo i mírně rozptylovaly. Řešení bylo použít suchý led, který týmy fasovaly na začátku a vložením do boční přihrádky terárko zakouřit. Stopy laserů o zrcátka pak vykreslily graficky číslice 383, což je výška blízké kóty.

5. Myš a sýr

Tato šifra se nacházela na vrcholu Horka u Kuřimi a byla vytištěna na tvrdším papíře.

Ke stažení: šifra č. 5

Kolik stěn má myší trasa? Náhoda? Nemyslím si!

Šifra se skládá z šesti papírových kostek, na šedých stranách jsou dvojice (Jágr - brusle, Popelka - oříšky), dále je na nich myš a sýr, vyznačená trasa a pastičky. Kostky jde přiložit odpovídajícími šedými dvojicemi k sobě právě tak, aby mezi myší a sýrem vznikla cesta vyznačená čárami a aby tato cesta procházela celý povrch výsledného objektu. Výsledný objekt, kříž, má povrch přesně 26 čtverců. Do nich vepíšeme abecedu A-Z v pořadí jak jde myš k sýru. Řešení čteme v místě pastí, dle jejich velikosti: KURIM LSD.

6. LSD

Šifra byla umístěna v prostorách lezecké stěny Dufek (LSD) v Kuřimi. Na stěně bylo symboly koleček v různých barvách vyznačeno pět lezeckých cest.

Zeptejte se orga.

Při lezení cest si týmy všimly, že některé značky obsahují krom symbolu kolečka i číslo. Pro každou barvu bylo číslováno n koleček, číslicemi 1 až n. Spojováním těchto bodů dle jejich čísla tak jak byly umístěny na stěně dalo pro danou barvu graficky písmeno. Jednotlivé cesty se řadily dle barev duhy a vyšlo řešení SRPEK, název blízkého rybníka.

7. Čáry a písmena

Ke stažení: šifra č. 7

Je třeba postupně "zasouvat" spodní skupiny čar mezi horní písmena, čteme písmeno ve kterém se protnou šikmé čáry. Řešení vyjde: ZLOBICE ROZHL

8. Hvězdná obloha

Šifra má napodobovat otočné papírové pomůcky k poznávání hvězd a souhvězdí. K sestavení je třeba vytisknout a vystřihnout část 1 (včetně vystřižení vnitřního otvoru), dále výsledek zalaminovat do průhledné bílé folie a znovu vystřihnout, tentokrát už jen po obvodu. Druhá část se tiskne oboustranně na tvrdší papír. Po vytištění je potřeba přiložit zalaminované kolo na stranu se souhvězdími druhé části tak, aby vnější kružnice části 1 seděla na vnitřní kružnici části 2. Šifru propíchneme v místě malého křížku a spojíme aby se v tomto místě mohly obě části otáčet (originální šifry používaly k tomuto účelu speciální "špendlík" z výtvarných potřeb, ale vystačíte si i s připínáčkem).

Ke stažení: část 1, část 2

Když na Silvestra o půlnoci překreslíte kolečka zezadu dopředu, řešení se vám ve sváteční den a hodinu samo zjeví.

Při zkoumání hvězdné oblohy může být nápadná podoba části některých souhvězdí s písmeny abecedy. Jenže jak a v jakém pořadí je číst? Zadní část obsahuje kolečka s obrázky a časy. Velikost koleček přibližně odpovídá velikosti písmen Je potřeba překreslit kolečka (v doporučeném vybavení byla černá lihová fixa) na přední stranu ve výchozí pozici 1.1. na 00:00. Tato pozice je jednak znázorněna tlustějšími čarami v hodinách i kalendáři a je navíc zajímavá tím, že se v tomto výchozím otočení všechny zadní kolečka zobrazí na průhlednou část přední části. Poslední nutné pozorování je to, že obrázky u koleček odpovídají českým svátkům. Po tomto zjištění je pro každé kolečko nutno nastavit oblohu na daný den a hodinu a v kolečku se zobrazí písmeno. Čteme dle pořadí svátků v kalendářním roce MALHOSTO PECKA.

9. Šestiúhelníky

Ke stažení: šifra č. 9

Co chybí?

Další z poměrně jednoduchých šifer obsahuje spoustu obrazců, které ale všechny stejný základ. Jedná se o šestiúhelník se spojenými protilehlými rohy. Pokud doplníme chybějící čáry do celého obrazce, vyjde řešení: MILE TYMY POKRACUJTE K JIZNIMU CIPU PP ZLOBICE HODNE STESTI VAM PREJI ORGOVE

10. Barevné čtverečky

Ke stažení: šifra č. 10

Vymažte Z, nechte působit gravitaci, ...

Barevné čtverečky stejné barvy tvoří graficky písmena, na začátku je vlevo dole velice nápadné červené písmeno Z. Krom něho tam ale již nic vidět není. Pokud si ale po přečtení dané písmeno odmyslíme a zbytek čtverečků posuneme na uprázdněné místo, postupně se budou objevovat další písmena (šedé kostečky jsou jen pomocné a nečteme je). Řešení je ZS JUNGMANNOVA KURIM.

Cílová šifra

Na každém stanovišti dostal tým ozubené kolečko z překližky s číslem daného stanoviště. V cíli navíc týmy dostaly další tři kolečka bez označení, dřevěnou desku s oskami (z klasických nábytkářských zasunovacích držáků na poličky) a papírovou šifru. Součástí šifry byla také mapa, kterou týmy dostaly ve startovní obálce. Pokud byste si chtěli kolečka vyrobit tak v sekci ke stažení je svg s modelem. Při výrobě byla použita laserová řezačka v Brněnském FABLABu, červené linky značí řezání, černé gravírování. Zde děkujeme autorovi stránky https://geargenerator.com/, kterou jsem použili pro generování základu koleček.

Ke stažení: papírová část, mapa, kolečka

Hned z prvního ohledání je vidět, že papírová část sedí na dřevěnou desku, polohy křížků odpovídají oskám na desce. Je proto třeba papír na desku nabodnout. Dalším krokem je umístění koleček na desku. Směrová růžice v levém dolním rohu je stejná jako na mapě, která má stejnou velikost jako deska i jako papírová část šifry. Podrobnějším zkoumáním se ukáže, že polohy některých os sedí na polohy stanovišť na mapě, na každou pak umístíme kolečko tak jak jsme je na daném stanovišti dostali. Tři kolečka navíc slouží k propojení tam, kde to topologie trasy vyžadovala. Poslední úkol je přečíst řešení z papírové části. Každé číslované kolečko má na sobě gravírovanou malou šipku (která vypadá jako jeden osten směrové růžice) a dále malou čárku. Výchozí otočení všech koleček je šipkou nahoru (na sever). U prvního kolečka je na papírové části mírně zakulacená šipka, která značí směr otáčení a je ukončená kolmou čárkou - zarážkou. Otočíme tedy šipku na prvním kolečku ve směru tištěné šipky až k čárce zarážky. Pak už jen přečteme písmena na které ukazují malé čárky na kolečkách. Cílové heslo je POLYGRAFIE.