Pravidla hry

SMS systém

V záhlaví každé šifry najdete kód stanoviště. Po příchodu na stanoviště pošlete na určené číslo SMSku v následujícím formátu:
KOLECKO NÁZEV TÝMU KÓD STANOVIŠTĚ
Jmenujete-li se například „Vytuněné mucholapky“ a na šifře najdete kód stanoviště SVERAK, pošlete na výše uvedené číslo SMSku:
KOLECKO VYTUNENE MUCHOLAPKY SVERAK
SMSky slouží orgům jednak pro obecný přehled o průchodu jednotlivých týmů hrou, jednak jsou na ně vázané nápovědy a záchrany, viz následující sekci.

Nápovědy a záchrany

Ve startovní obálce najdete zalaminované nápovědy ke každé šifře, které by vám měly pomoci ve chvíli, kdy si se šifrou nevíte rady. Nápovědu je možné otevřít nejdříve 45 minut od odeslání SMSky s kódem. Protože počet použitých nápověd může ovlivnit vaše výsledné pořadí, otevírejte pouze ty, které opravdu potřebujete. Nepoužité zalaminované nápovědy se budou v cíli odevzdávat orgům.

Pokud si ani po otevření nápovědy nedokážete se šifrou poradit, je možné ještě využít tzv. záchranu. Tu získáte zavoláním některému z orgů (viz níže), který vám prozradí polohu následujícího stanoviště, případně vysvětlí princip šifry, pokud byste si ji rádi doluštili sami. Obě varianty jsou z hlediska výsledného pořadí rovnocenné. O záchranu je možné požádat nejdříve 75 minut od odeslání SMSky s kódem.

Pokud byste se z nějakého důvodu hru rozhodli vzdát, rádi vás i tak uvítáme v cíli, kde se můžete těšit na guláš a pivo. Polohu cíle vám telefonicky prozradí kterýkoli z orgů. Dejte nám prosím vědět i v případě, že do cíle nebudete mít namířeno, ať na vás zbytečně nečekáme.

Cílové pořadí

O výsledném pořadí týmů rozhodují následující čtyři kritéria:

  1. počet vyluštěných šifer
  2. počet nevyužitých záchran
  3. počet nevyužitých nápověd
  4. čas příchodu na poslední stanoviště
Kritéria se aplikují v uvedeném pořadí. Vyhrává tedy tým, který vyluští nejvíc šifer; v případě shody rozhoduje o vítězi počet nevyužitých záchran atd.