Pravidla hry

Průchod hrou

P2P nápovědy a záchrany

Nápovědy k šifrám můžete získat přes websystém od ostatních týmů, které již danou šifru vyluštily, výměnou za OCoiny. K hlavním šifrám je možná i nápověda od orgů a eventuálně záchrana (zvaná též dead nebo taky totálka), tj. přesný popis řešení.

Nápovědy k vedlejším šifrám

 1. O nápovědu lze požádat na stránce “Nápovědy - Požádat o nápovědu”.
 2. Lze žádat jen o nápovědy k vyzvednutým šifrám.
 3. Spolu s žádostí o nápovědu musí tým vypsat i odměnu za nápovědu. Odměna je libovolný nenulový počet OCoinů. Tyto se ihned nevratně strhnou z konta týmu žádajícího o nápovědu.
 4. Po vypsání nápovědy a zaplacení odměny se tato informace objeví týmům které již mají danou šifru vyluštěnou na stránce “Nápovědy - poslat nápovědu jinému týmu”. Nápověda je anonymní, tj. není vidět který tým o ni žádá, jen jaká je velikost odměny.
 5. Pokud nějaký tým nápovědu na této stránce zadá, tato nabídka se ihned zobrazí v sekci “Nápovědy - Žádosti a přijaté nápovědy” týmu který o ni žádal. Nabídky nápověd jsou také anonymní, zobrazuje se pouze hodnocení napovídajícího týmu (viz bod 10).
 6. Z těchto nabídek si daný tým jednu vybere, nápověda se mu ihned zobrazí.
 7. Na OCoin účet napovídajícího týmu, jehož nabídka byla vybrána, se v tomto momentě ihned připíše 30% OCoinů z odměny a nabídka nápovědy ze systému zmizí.
 8. Tým který nápovědu obdržel je povinen ji ohodnotit, a to nejpozději před zadáním řešení šifry do systému. Respektive, před odesláním hodnocení nelze zadat řešení. Hodnotí se na škále 1-5 hvězdiček. V tomto bodě prosíme o fair play.
 9. Napovídajícímu týmu se v tomto okamžiku připíše ještě další část vypsané odměny, v závislosti na hodnocení. Jedna hvězdička - 0%, až pět hvězdiček - 40%. Zbývající část odměny (30%) se ztrácí, jedná se o manipulační poplatek na provoz OCoin blockchainu.
 10. Hodnocení šifry se také použije pro aktualizaci hodnocení napovídajícího týmu, toto je počítáno jako průměr hodnocení všech jeho nápověd.
 11. Délka nápověd bude omezena na 20 znaků.
 12. Pokud tým zadá řešení dříve než obdrží jakoukoli nabídku nápovědy, vrátí se mu 70% OCoinů. Pokud zadá řešení v okamžiku, kdy již obdržel nějaké nápovědy, ale žádnou neotevřel, rozdělí se 70% odměny rovnoměrně mezi napovídající týmy.
 13. O nápovědu lze žádat opakovaně, tato žádost o nápovědu se ale již nezobrazí týmům které již danému týmu danou šifru napovídaly.
 14. Hodnotu vypsané nápovědy lze libovolně navyšovat, ale nelze ji snížit ani nápovědu zrušit.
 15. Pro každou šifru který tým vyluštil (ať už s nápovědu nebo bez ní) může poté poslat pouze 2 nápovědy.
 16. Je povoleno posílat pouze nápovědy k principu řešení, tj. ne samotné řešení ani nápovědy odkazující přímo na řešení. Dále není možné poslat stejnou nápovědu jakou tým předtím obdržel od jiného týmu.

Nápovědy k hlavním šifrám a cílové šifře

 1. Využívají stejný systém jako vedlejší šifry s následujícími rozdíly.
 2. Po hodině luštění hlavní šifry a utracení alespoň 30 OCoinů na P2P nápovědy má tým nárok na telefonickou nápovědu od Orgů. V případě utracení alespoň 50 OCoinů na P2P nápovědy a dvou hodinách luštění má tým nárok i na plný princip řešení dané šifry.
 3. Žádost o nápovědu od orgů nebo o princip řešení (tzv. dead) se zadává v systému na stránce “Nápovědy - Požádat o nápovědu”. Poté zavolejte orgům na číslo uvedené ve startovní obálce, kteří vám dají nápovědu na míru, případně vysvětlí řešení.
 4. Pokud tým využije nápovědu dle bodu 2, nemá už nárok na OCoiny zpět i kdyby na ně měl jinak nárok dle bodu 12 z pravidel P2P nápověd.

Cílové pořadí

O výsledném pořadí týmů rozhodují následující kritéria:

 1. Vyluštění cílové šifry
 2. Počet vyluštěných hlavních šifer
 3. Stav OCoin konta

Kritéria se aplikují v uvedeném pořadí. Vyhrává tedy tým, který vyluští cílovou šifru, pokud ji vyluští víc týmů rozhoduje stav jejich OCoin konta. Pořadí ostatních týmů určuje počet vyluštěných hlavních šifer, při rovnosti opět stav OCoin konta. Pořadí týmů bude průběžně viditelné ve websystému na stránce “Výsledky”.

Doporučené vybavení